Artist News

ReMove re-performed

ReMoveTeater interAkt perform ReMove again, at Malmö II Community Biennal on Friday 26th November at 16.30 CET, at Barnens scen and online in UpStage!

You can enter the stage using this link, from about 15 minutes before show-time.

Föreställningen ReMOVE porträtterar en ung malmö-skejtare och hennes drömmar om framtiden. Drömmarna ställs mot en klimatkris som blir mer akut för varje dag som går. Hur möts drömmar och verklighet i handling? Ska vi bry oss och i så fall hur och om vad? Publiken deltar både live och digitalt under föreställningen som görs på den internationella cyberformanceplattformen Up-Stage. ReMouve är Teater InterAkts första digitala communityarbete och en av tre föreställningar framtagna i det internationella scenkonstprojektet Mobilise/Demobilize.

The show ReMOVE portrays a young Malmö skater and her dreams of the future. Dreams are set against a climate crisis that becomes more acute with each passing day. How do dreams and reality meet in action? Should we care and if so how and about what? The audience participates both live and digitally during the performance which is done on the international cyber performance platform Up-Stage. ReMOVE is Teater InterAkt’s first digital community work and one of three performances produced in the international performing arts project Mobilise / Demobilize.

More information: https://communitykulturcentrum.se/events/encore-performance-av-remouve/

ReMove